Hasła do definicji:

stawiana przez nauczyciela

HasłoOkreślenie hasła
ocenastawiana przez nauczyciela
kabałastawiana przez wróżbitę
kolejkastawiana gościom baru przez fundatora
sculpsitformułka stawiana przez rytowników w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora
delineavitformułka stawiana przez twórców rycin i rysunków w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora
pinxitformułka stawiana przez twórców obrazów lub grafik w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora