Hasła do definicji:

stawiać opór ; opierać się, buntować się, szurać

HasłoOkreślenie hasła
fikaćstawiać opór ; opierać się, buntować się, szurać
protestowaćbuntować się, stawiać się (kantem), opierać się
oponowaćprzeczyć, opierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się
kontrowaćstawiać się (kantem), opierać się
fiknąćstawiać opór ; sprzeciwić się, przeciwstawić się
fiknąćstawiać opór ; zbuntować się, postawić się
fikaćstawiać opór ; stawiać się (kantem), jeżyć się
fikaćstawiać opór ; sprzeciwiać się, przeciwstawiać się, burzyć się