Hasła do definicji:

staropolskie określenie kobiety, niewiasta

HasłoOkreślenie hasła
białogłowastaropolskie określenie kobiety, niewiasta