Hasła do definicji:

starożytne państwo nad Eufratem

HasłoOkreślenie hasła
BABILONIAstarożytne państwo nad Eufratem
Babilonstarożytne miasto nad Eufratem
anbarstarożytne miasto nad Eufratem
Irakpaństwo nad Eufratem i Tygrysem
ASYRIAstarożytne państwo na terytorium płn. Iraku (z Niniwą) (nad Tygrysem)
SPARTAstarożytne miasto-państwo
Cinstarożytne państwo chińskie
Cistarożytne państwo Chińskie
Akadstarożytne państwo semickie
Asyriastarożytne państwo semickie
Katabanstarożytne państwo w Arabii
Babiloniastarożytne państwo w Mezopotamii
Pontstarożytne państwo z Synopą
Asyriastarożytne państwo z Niniwą
Akadstarożytne państwo semickie w Mezopotamii
Elamstarożytne państwo położone w Mezopotamii
Assuwastarożytne państwo w zach. Anatolii
Urartustarożytne państwo na terenie Armenii
Ummastarożytne miasto-państwo Sumerów, obecnie Dżucha
AKAD(starożytne) państwo (semickie) założone przez Sargona I Wielkiego
Cinstarożytne państwo w Chinach, na terenie dzisiejszej prowincji Szensi
mediastarożytne państwo położone na terenach obecnego północno-zachodnim Iranu
Amurrustarożytne państwo w środkowej Syrii, w połowie II tysiąclecia pne
Funanstarożytne państwo w Azji, w dolnym biegu Mekongu (od II w. p.n.e. do VI w. n.e.)