Hasła do definicji:

starożytne miasto nad Nilem

HasłoOkreślenie hasła
Napatastarożytne miasto nad Nilem
Akantosmiasto nad Nilem
Asuanmiasto nad Nilem
Omdurmanmiasto nad Nilem
AsuanEgipskie miasto nad Nilem
Kinamiasto nad Nilem (Egipt)
Isnamiasto nad Nilem (Egipt)
Denderamiasto w Egipcie, nad Nilem
Sennarmiasto nad Nilem Błękitnym (Sudan)
Asuanmiasto w Egipcie, nad Nilem
Luksormiasto w Egipcie nad Nilem
Dongolamiasto w północnym Sudanie, nad Nilem
Malakalmiasto w Sudanie nad Nilem Białym
DunqulahDongola, miasto w Sudanie, nad Nilem
DunkulaDongola, miasto w Sudanie, nad Nilem
Isnamiasto w Egipcie położone nad Nilem
Kustimiasto w Sudanie, nad Nilem Białym
Luksormiasto nad Nilem ze świątynią Amona
Malakalmiasto w południowym Sudanie, nad Nilem Białym
KodokFaszoda, miasto w Sudanie, nad Nilem Białym
EsnaIsna, miasto w pd. Egipcie nad Nilem
EdfuIdfu; miasto w południowym Egipcie, nad Nilem
LUKSORmiasto nad Nilem z ruinami świątyni Amona
Sannarmiasto we wschodnim Sudanie, nad Nilem Błękitnym
IsnaEsna, miasto w pd. Egipcie nad Nilem
Hulwanmiasto w północnej części Egiptu, nad Nilem
AchmimAkhmim, miasto w środ. Egipcie, nad Nilem
AkhmimAchmim, miasto w środ. Egipcie, nad Nilem
Dżubamiasto w południowym Sudanie nad Nilem Górskim
ASUANmiasto nad Nilem, w pobliżu Wielkiej Tamy (Egipt)
Sjutobecnie Asjut, miasto w śr. Egipcie, port nad Nilem
Kolbuszowamiasto powiatowe w woj. podkarpackim, nad Nilem (górny bieg Przyrwy)
Asjutw staroż. Sjut, greckie Lykopolis, miasto w śr. Egipcie, port nad Nilem
Lykopolisstaroż. grecka nazwa obecnego Asjut, miasto w śr. Egipcie, port nad Nilem
Niniwastarożytne miasto nad Tygrysem
Babilonstarożytne miasto nad Eufratem
anbarstarożytne miasto nad Eufratem
Ugaritstarożytne miasto nad Morzem Śródziemnym
Didymastarożytne miasto nad Morzem Egejskim
Synopastarożytne miasto nad Morzem Czarnym