Hasła do definicji:

starożytne miasto nad Eufratem

HasłoOkreślenie hasła
Babilonstarożytne miasto nad Eufratem
anbarstarożytne miasto nad Eufratem
BABILONIAstarożytne państwo nad Eufratem
Anamiasto nad Eufratem w Iranie
Ramadimiasto w środkowym Iraku, nad Eufratem
Babilonmiasto nad Eufratem założone przez Nimroda
Samawamiasto w południowym Iraku, nad Eufratem
Nasirijjamiasto w południowym Iraku, nad Eufratem
JarabulusDżarabulus, miasto w pn.-zach. Syrii, nad Eufratem
suramiasto w południowej części starożytnej Babilonii, nad Eufratem
Napatastarożytne miasto nad Nilem
Niniwastarożytne miasto nad Tygrysem
Synopastarożytne miasto nad Morzem Czarnym
Didymastarożytne miasto nad Morzem Egejskim
Ugaritstarożytne miasto nad Morzem Śródziemnym
Ugaritstarożytne miasto kananejskie nad Morzem Śródziemnym
MILETstarożytne miasto nad M. Egejskim, ośrodek Jonów
Sardesstarożytne miasto w Azji Mniejszej, nad rzeką Paktol
Abderastarożytne miasto grecki w Azji Mniejszej nad Morzem Egejskim