Hasła do definicji:

starożytne miasto nad Eufratem

HasłoOkreślenie hasła
Babilonstarożytne miasto nad Eufratem
anbarstarożytne miasto nad Eufratem
BABILONIAstarożytne państwo nad Eufratem
Anamiasto nad Eufratem w Iranie
Samawamiasto w południowym Iraku, nad Eufratem
Ramadimiasto w środkowym Iraku, nad Eufratem
Babilonmiasto nad Eufratem założone przez Nimroda
Nasirijjamiasto w południowym Iraku, nad Eufratem
suramiasto w południowej części starożytnej Babilonii, nad Eufratem
JarabulusDżarabulus, miasto w pn.-zach. Syrii, nad Eufratem
Napatastarożytne miasto nad Nilem
Niniwastarożytne miasto nad Tygrysem
Synopastarożytne miasto nad Morzem Czarnym
Ugaritstarożytne miasto nad Morzem Śródziemnym
Didymastarożytne miasto nad Morzem Egejskim
Ugaritstarożytne miasto kananejskie nad Morzem Śródziemnym
MILETstarożytne miasto nad M. Egejskim, ośrodek Jonów
Sardesstarożytne miasto w Azji Mniejszej, nad rzeką Paktol
Abderastarożytne miasto grecki w Azji Mniejszej nad Morzem Egejskim
BABILONKAmieszkanka starożytnego państwa nad Eufratem
BABILONstolica starożytnego państwa nad Eufratem
Irakkraj nad Tygrysem i Eufratem
Irakpaństwo nad Eufratem i Tygrysem
Durkurigalzuob. Akarkuf, miejscowość w Mezopotamii, nad Eufratem
Akarkufw staroż. Durkurigalzu, miejscowość w Mezopotamii, nad Eufratem
AwidiuszKasjusz, II w., namiestnik Syrii, pokonał Partów nad Eufratem