Hasła do definicji:

stargać, potargać, splątać

HasłoOkreślenie hasła
skłębićstargać, potargać, splątać
nadwątlićstargać, potargać
nadszarpnąćstargać, potargać
nadwerężyćstargać, potargać
nadwyrężyćstargać, potargać
rozwichrzyćpotargać, stargać, zmierzwić
wyniszczyćstargać, potargać, sterać
osłabićstargać, stępić, potargać
zwichrzyćrozwichrzyć, potargać, stargać
skotłowaćpot. skłębić, stargać, potargać
skudlićpot. potargać, stargać, targnąć
rozczochraćpot. poczochrać, potargać, stargać
spustoszyćprzen. stargać, potargać, sterać
poczochraćpot. rozczochrać, potargać, stargać
nadszarpaćnp. zdrowie; chwiać, stargać, potargać
skołtuniećpotargać się, stargać się, zwichrzyć się