Hasła do definicji:

srebrna moneta bita w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
półtoraksrebrna moneta bita w dawnej Polsce
OBOLdawna drobna moneta srebrna, bita również w Polsce
półgroszekdawna moneta srebrna bita w Polsce i na Litwie
szóstaksrebrna moneta równa 6 groszom bita w Polsce i na Litwie
szóstakmoneta srebrna bita w Polsce od 1582 do końca istnienia I Rzeczypospolitej
TERNARdawna drobna moneta srebrna wartości 3 denarów (bita w Polsce XIV-XVII w.); trzeciak
TRZECIAKdawna drobna moneta srebrna wartości 3 denarów (bita w Polsce XIV-XVII w.); ternar
półgroszmoneta bita w dawnej Polsce