Hasła do definicji:

spuścizna, dobra dziedziczne.