Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

sprzęt na książki

HasłoOkreślenie hasła
regałsprzęt na książki
gaśnicasprzęt na pożar
SANECZKIsprzęt sportowy na płozach
szopabudynek na sprzęt gospodarski
serwisantnaprawi sprzęt na gwarancji
żardinierasprzęt przenośny na rośliny doniczkowe
porcelanaużywana na naczynia, izolatory elektryczne, sprzęt laboratoryjny
LOTNIAsprzęt, na którym można szybować jak ptak
półkana książki
etażerkamebel na książki
bibliotekamebel na książki
SPISna końcu książki
regałmebel na książki
tytułnapis na okładce książki
posłowieuwagi na końcu książki
mottomaksyma na początku książki
PÓŁKAukładamy na niej książki
biblioteczkamniejsza szafka na książki
mottocytat na początku książki
bibliotekaszafa na książki zwykle oszklona
TYTUŁobok autora, na okładce książki
filetozdobna linia na grzbiecie książki
rozłożyćnp. książki na półce położyć, ułożyć
AUTORjego nazwisko widnieje na okładce książki
regałstoją na nim książki w bibliotece
superekslibrissupralibros, graficzny znak własnościowy książki na okładce
supralibrossuperekslibris, graficzny znak własnościowy książki na okładce
Dawidowskibohater książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec
tornistertorba na książki, dziś zastąpił ją plecak
przedtytułtytuł wstępny umieszczony na pierwszej stronie książki
imprimaturaprobata, zezwolenie władz duchownych na druk książki
winietaumieszczana jako ozdoba na karcie tytułowej książki
KSIĘGOZNAKekslibris, znak na wewnętrznej stronie okładki książki.
aprobataimprimatur, zezwolenie władz duchownych na druk książki
EKSLIBRISksięgoznak, znak na wewnętrznej stronie okładki książki.
Budrysnowela Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, z książki "Na skrzyżowaniu dróg"
filetapoligraficzne narzędzie do wykonywania ozdobnych linii na grzbiecie książki
posłowieumieszczone na końcu książki uwagi komentatora, wydawcy albo autora
dedykacjawypowiedź autora na poczatku książki o poświęceniu jej komuś
KIERMASZkilkudniowa impreza handlowa, na ktej można kupić np. książki
Kolofonnotka umieszczona na końcu książki z informacją o szczegółach wydania
PRZEDMOWAsłowa zamieszczone na początku książki, pochodzące od autora lub wydawcy
tytulaturazespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki
metrykaksiążki - informacja umieszczona na odwrocie karty tytułowej lub na ostatniej stronie książki
makimonopodłużny obraz zwijany w rolkę, także najstarsza forma książki na Dalekim Wschodzie
szmuctytułprzedtytuł, karta poprzedzająca kartę tytułową mająca na przedniej stronie skrót tytułu książki
ekslibrisnalepka, zwykle artystycznie wykonana, z nazwiskiem właściciela książki, naklejona na wewnętrznej stronie okładki
ZawadzkiTadeusz, 1921-1943, "Zośka", harcmistrz, podporucznik AK, bohater książki Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec".
makulaturazużyte, zniszczone lub niepotrzebne papiery, kartony, książki, gazety przeznaczone do powtórnej przeróbki na papier
bajApolinary - król Bajdocji, krainy wymyślonej przez Jana Brzechwę i opisanej na kartach książki "Podróże Pana Kleksa"