Hasła do definicji:

sprzątnąć, podsunąć

HasłoOkreślenie hasła
zachachmęcićsprzątnąć, podsunąć
podebraćsprzątnąć, podsunąć
podkraśćsprzątnąć, podsunąć
podiwanićzgarnąć, sprzątnąć, podsunąć
podprowadzićsprzątnąć, obrobić, podsunąć
dmuchnąćpotocznie; sprzątnąć, podsunąć, zasunąć, podiwanić, zakosić
buchnąćzwinąć, podkosić, zachachmęcić, zgarnąć, sprzątnąć, podsunąć
ukraśćzwinąć, podsunąć
naprowadzićpodsunąć myśl
doręczyćpodsunąć, wetknąć
uszczknąćchapsnąć, podsunąć
zakosićcapnąć, podsunąć
skraśćcapnąć, podsunąć
poddawaćpodsunąć coś
skubnąćpot. capnąć, podsunąć
podgarnąćpodsunąć pod coś
rozwłóczyćpodciągać, podsunąć, skubnąć
podgarniaćpodsunąć pod coś
podszepnąćprzen. podsunąć, wykazać
podyktowaćprzen. podsunąć, wskazać
wykraśćzgarnąć, podsunąć, zachachmęcić
przywłaszczyćściągnąć, podciągnąć, podsunąć
uskubnąćpodciągnąć, podsunąć, podkosić
nadaćzarekomendować, zaprotegować, podsunąć
nastręczyćnasunąć, podsunąć, dostarczyć
rozwlecściągnąć, podciągnąć, podsunąć
zaiwanićrąbnąć, zwinąć, podsunąć
podszeptywaćprzen. podsunąć, wskazać
przytoczyćpodać, dać, podsunąć
smyknąćpodsunąć, sięgnąć po cudze
zainspirowaćnatchnąć myślą, podsunąć pomysł
doradzićdać wskazówkę, podsunąć myśl
naprowadzićpoddać pomysł, podsunąć myśl
nasunąćpoddać myśl, wywołać, podsunąć
natchnąćpoddać myśl, podsunąć pomysł
przystąpićpodsunąć się, dociągnąć, przybyć
zgarnąćpot. ściągnąć, podciągnąć, podsunąć
podciągnąćpot. rąbnąć, zwinąć, podsunąć
przylgnąćpodsunąć się, przytulić się, wtulić się
zaproponowaćpodsunąć myśl, rzucić myśl, poddać myśl
chapnąćdmuchnąć, ściągnąć, podkosić, zachachmęcić, zgarnąć, podsunąć
wetknąćnp. coś do ręki: podsunąć, dać, podać
powtykaćnp. coś do rąk: wcisnąć, podsunąć, dać