Hasła do definicji:

sprzątnąć, podsunąć

HasłoOkreślenie hasła
podkraśćsprzątnąć, podsunąć
gwizdnąćsprzątnąć, podsunąć
zachachmęcićsprzątnąć, podsunąć
podebraćsprzątnąć, podsunąć
podprowadzićsprzątnąć, obrobić, podsunąć
podiwanićzgarnąć, sprzątnąć, podsunąć
świsnąćsprzątnąć, obrobić, podsunąć
buchnąćzwinąć , podkosić , zachachmęcić , zgarnąć , sprzątnąć , podsunąć
dmuchnąćpotocznie; sprzątnąć , podsunąć , zasunąć , podiwanić , zakosić
sprzątnąćpodsunąć
doręczyćpodsunąć , wetknąć
uszczknąćchapsnąć, podsunąć
poddaćpodsunąć coś
zakosićcapnąć, podsunąć
rąbnąćcapnąć, podsunąć
skraśćcapnąć, podsunąć
poddawaćpodsunąć coś
ukraśćzwinąć, podsunąć
ściągnąćzachachmęcić, podsunąć
naprowadzićpodsunąć myśl
wsunąćwcisnąć, podsunąć, dać
wykraśćzgarnąć, podsunąć, zachachmęcić
uskubnąćpodciągnąć, podsunąć, podkosić
rozwlecściągnąć, podciągnąć, podsunąć
podyktowaćprzen. podsunąć, wskazać
przywłaszczyćściągnąć, podciągnąć, podsunąć
zaiwanićrąbnąć, zwinąć, podsunąć
skubnąćpot. capnąć, podsunąć
nastręczyćnasunąć, podsunąć, dostarczyć
podgarnąćpodsunąć pod coś
podszeptywaćprzen. podsunąć, wskazać
nadaćzarekomendować , zaprotegować , podsunąć
przytoczyćpodać , dać , podsunąć
capnąćpodsunąć , zakosić , podiwanić
rozwłóczyćpodciągać, podsunąć, skubnąć
podgarniaćpodsunąć pod coś
podszepnąćprzen. podsunąć, wykazać
doradzićdać wskazówkę , podsunąć myśl
naprowadzićpoddać pomysł, podsunąć myśl
zwinąćpot. ściągnąć, podciągnąć, podsunąć
przystąpićpodsunąć się , dociągnąć , przybyć
zasunąćprzywłaszczyć sobie, podsunąć, ukraść
smyknąćpodsunąć, sięgnąć po cudze
natchnąćpoddać myśl, podsunąć pomysł
podciągnąćpot. rąbnąć, zwinąć, podsunąć
zgarnąćpot. ściągnąć, podciągnąć, podsunąć
nasunąćpoddać myśl, wywołać, podsunąć
zainspirowaćnatchnąć myślą, podsunąć pomysł
podejśćpodsunąć się, posunąć, dostąpić
naraićpodsunąć komuś kogoś lub coś