Hasła do definicji:

sposób kształtowania przez artystę powierzchni dzieła