Hasła do definicji:

sposób dziedziczenia

HasłoOkreślenie hasła
majoratsposób dziedziczenia
majoratdawny sposób dziedziczenia majątku
MAJORATdawny sposób dziedziczenia własności ziemskiej.
ordynacjadawna ustawa regulująca sposób dziedziczenia majątku rodowego
minoratdawna zasada prawna, dotycząca zasad dziedziczenia przez młodszych synów lub córki lub majątek dziedziczony w ten sposób
majoratprawo dziedziczenia
genatom dziedziczenia
genyjednostki dziedziczenia
senioratzasada dziedziczenia
genjednostka dziedziczenia
genjednostka dziedziczenia podstawowa
onkogenrakotwórcza jednostka dziedziczenia
genystanowią podstawę dziedziczenia
GENpodstawowa jednostka dziedziczenia
pangenezateoria dziedziczenia stworzona przez Darwina
minoratprawo najmłodszego syna do dziedziczenia
genotypzespół wszystkich podstawowych jednostek dziedziczenia
Genowefakobiece imię zaczynające się jednostką dziedziczenia
MINORATprawo określające zasady dziedziczenia przez młodszych synów.
sekundogenituraprawo młodszego syna do dziedziczenia tronu albo majątku
Pseudomorfoza(inaczej pseudomorfizm) - zjawisko dziedziczenia formy zewnętrznej przez minerał wtórny
primogeniturapierworództwo, wyłączne prawo dziedziczenia (przypadające hist. i w niektórych krajach pierworodnym)