Hasła do definicji:

spis poprawek

HasłoOkreślenie hasła
errataspis poprawek
korygowaniewprowadzanie poprawek
errataarkusz poprawek
wnoszeniepoprawek, wkładu, wiana
nanoszeniepoprawek-w maszynopisie
errataarkusz poprawek w druku
errataarkusz poprawek w książce
nanoszeniei poprawek, i warstw
REORGANIZACJAdokonanie poprawek, ulepszeń w urządzaniu czegoś
ERRATAarkusz poprawek w książce (załączony do książki)
przeskładaćzłożyć na nowo tekst po dokonaniu zmian i poprawek
NANIESIENIEnp. mułu przez wodę lub poprawek do tekstu (błota na dywan)