Hasła do definicji:

spadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów na giełdzie

HasłoOkreślenie hasła
bessaspadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów na giełdzie
hossadługotrwały wzrost cen na giełdzie lub kursu papierów wartościowych
bessaspadek kursu cen towarów notowanych na giełdzie
hossazwyżka kursu papierów wartościowych na giełdzie