Hasła do definicji:

skutek, wynik działania

HasłoOkreślenie hasła
rezultatskutek, wynik działania
owocwynik, skutek
konsekwencjawynik, skutek
EFEKTrezultat, wynik, skutek
rezultatwynik, skutek, efekt
REZULTATwynik, skutek (efekt)
następstwoefekt, wynik, skutek
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja