Hasła do definicji:

skrajnie, całkowicie ,zasadniczo, radykalnie

HasłoOkreślenie hasła
biegunowoskrajnie, całkowicie ,zasadniczo, radykalnie
rewolucyjnieradykalnie, skrajnie
światoburczoskrajnie, radykalnie
diametralnieskrajnie, radykalnie, zupełnie
krańcoworóżny; zasadniczo, radykalnie
rewolucyjnieprzen. zasadniczo, fundamentalnie, radykalnie