Hasła do definicji:

skonkretyzować, ujednoznacznić