Hasła do definicji:

skalisty pagórek, na którym ukrzyżowano Chrystusa Pana

HasłoOkreślenie hasła
Golgotaskalisty pagórek, na którym ukrzyżowano Chrystusa Pana
Golgotawzgórze pod Jerozolimą, na którym wg tradycji ukrzyżowano Chrystusa