Hasła do definicji:

skłonności, upodobanie, zamiłowanie do czegoś

HasłoOkreślenie hasła
CIĄGOTYskłonności, upodobanie, zamiłowanie do czegoś
smakupodobanie do czegoś zamiłowanie
AMATORSTWOzamiłowanie, upodobanie do czegoś
amatorstwozamiłowanie, upodobanie, predylekcja do czegoś
miłośnictwozamiłowanie, upodobanie, słabość do czegoś
pociągupodobanie do czegoś
pociągskłonność do czegoś, upodobanie
inklinacjaskłonność, upodobanie do czegoś lub kogoś
miłośnictwoupodobanie do czegoś, lubowanie się w czymś
predylekcjainaczej szczególne upodobanie do czegoś lub do kogoś