Hasła do definicji:

skłanianie się, lubienie

HasłoOkreślenie hasła
lgnięcieskłanianie się, lubienie
centryzmskłanianie się do centrum
komunizowanieskłanianie się ku komunizmowi
radykalizowanieskłanianie się ku radykalizmowi
orientacjaskłanianie się ku czemuś
grawitowanieciążenie lub skłanianie się ku czemuś
ORIENTACJAskłanianie się ku jakiemuś kierunkowi w polityce
lewicowanieskłanianie się ku lewicowym poglądom społecznym i politycznym (czasem używane z odcieniem ironicznym)