Hasła do definicji:

składa się z paciorków

HasłoOkreślenie hasła
różaniecskłada się z paciorków
ŁAŃCUSZEKskłada się z ogniwek
łamanaskłada się z odcinków
setskłada się z gemów
obiadskłada się z dań
pasiekaskłada się z uli
lessskłada się z kwarcu
koranskłada się z sur
ŁAŃCUCHskłada się z ogniw
triatlonskłada się z trzech konkurencji
rokskłada się z 52 tygodni
pułkskłada się z kilku batalionów
Kilimandżaroskłada się z trzech wulkanów
BATALIONskłada się z kilku kompanii
MUSZLAskłada się z dwóch połówek
Plutonskłada się z trzech drużyn
wioskaskłada się z kilku obejść
DEKANATskłada się z kilku parafii
pułk... lotniczy; składa się z kilku eskadr
dresskłada się z bluzy i spodni
diecezjaskłada się z dekanatów i parafii
baonskłada się z 3-4 kompanii
deuteronskłada się z protonu i neutronu
atomskłada się z jądra i elektronów
cepskłada się z bijaka i dzierżaka
pędskłada się z łodygi i liści
BALUSTRADAskłada się z tralek i poręczy
liśćz blaszki i ogonka składa się
pióroskłada się z dudki i stosiny
PUŁKskłada się z batalionów (eskadr, dywizjonów)
oddychanieskłada się z dwóch faz;wdechu i wydechu
NUMERkonta bankowego składa się z 26 cyfr
kręgosłupu człowieka składa się z 33 kręgów
POWIETRZEskłada się głównie z azotu i tlenu
DYWIZJAskłada się z kilku pułków lub brygad
nitskłada się z łba, trzonu i zakuwki
opokaskłada się z węglanu wapnia i krzemionki
parlamentskłada się z jednej lub dwóch izb
achondrytskłada się głównie z piroksenów i plagioklazów
PRĘCIKskłada się z nitki i dwóch pylników
naczyniakskłada się głównie z naczyń krwionośnych i limfatycznych
nóżskłada się z metalowego ostrza osadzonego na trzonku
chorągiewjednostka organizacyjna w harcerstwie, składa się z hufców
porównanieskłada się z dwu członów połączonych wyrazami porównującymi
zwrotnicaskłada się z elementów pasywnych (R,L,C)
parawanskłada się z ruchomych ram, obitych tkaniną lub papierem
organkiskłada się z szeregu stroików umieszczonych na drewnianej listwie
zarodek... rośliny nasiennej składa się z liścieni, hypokotylu i radykuli
osoczeskłada się z białka, czerwonych i białych ciałek krwi
pikaskłada się z długiego drzewca i małego ostrego grotu