Hasła do definicji:

składa się z bijaka i dzierżaka

HasłoOkreślenie hasła
cepskłada się z bijaka i dzierżaka
BALUSTRADAskłada się z tralek i poręczy
deuteronskłada się z protonu i neutronu
atomskłada się z jądra i elektronów
pędskłada się z łodygi i liści
liśćz blaszki i ogonka składa się
diecezjaskłada się z dekanatów i parafii
dresskłada się z bluzy i spodni
pióroskłada się z dudki i stosiny
POWIETRZEskłada się głównie z azotu i tlenu
opokaskłada się z węglanu wapnia i krzemionki
oddychanieskłada się z dwóch faz;wdechu i wydechu
PRĘCIKskłada się z nitki i dwóch pylników
nitskłada się z łba, trzonu i zakuwki
achondrytskłada się głównie z piroksenów i plagioklazów
naczyniakskłada się głównie z naczyń krwionośnych i limfatycznych
pikaskłada się z długiego drzewca i małego ostrego grotu
Flapkoktajl, który składa się z brandy i wody sodowej
osoczeskłada się z białka, czerwonych i białych ciałek krwi
zarodek... rośliny nasiennej składa się z liścieni, hypokotylu i radykuli
KwirynałSkłada się z trzech szczytów: Latiaris, Mucialis i Salutaris
oszczepskłada się z drzewca i osadzonego na nim żelaznego grota
ELEKTROMAGNESskłada się z rdzenia ferromagnetycznego i nawiniętej na nim cewki
kormofityrośliny których sporofit składa się z korzenia i pędów; osiowce
parowozowniaskłada się z pomieszczenia dla parowozów, składów opałowych i warsztatów pomocniczych
aleuronowawarstwa ... - składa się z białek i tłuszczów; ma błonnik i witaminy
klęcznikskłada się z podnóżka i pulpitu,a używany jest w kościele
operaskłada sie z arii, duetów, chórów i innych form muzyki scenicznej
pługskłada się z lemiesza odcinającego skiby ziemi i odkładnicy odwracającej te skiby
oranżadaskłada się z wody, cukru i soku pomarańczowego lub jego chemicznej namiastki
atomistykaw filozofii starożytnej: świat jest materialny, składa się z próżni i niepodzielnych atomów
brydżcztery osoby grające przeciw sobie parami, gra składa się z licytacji i rozgrywki, rozgrywana jest talią z 52 kart