Hasła do definicji:

silnie, mocno, lawinowo

HasłoOkreślenie hasła
intensywniesilnie, mocno, lawinowo
kurczowosilnie, mocno, desperacko
boleśniedotkliwie, mocno, silnie
dotkliwieuciążliwie, mocno, silnie
dynamiczniesilnie, mocno, całą parą
fortesilnie, mocno w muzyce
siarczyściez dużą siłą, silnie, mocno
fortiw muzyce silnie, głośno, mocno
ciężkomocno, silnie z głuchym odgłosem
tęgonp. uderzyć: silnie, mocno, solidnie
zdrowonp. namęczyć się mocno, silnie, tęgo
fortissimobardzo silnie, bardzo mocno w muzyce
dogłębnienp. odczuć coś; mocno, silnie, intensywnie
ostroz dużą energią, siłą, szybko, energicznie, silnie, mocno, nagle