Hasła do definicji:

sejmowa debata

HasłoOkreślenie hasła
obradysejmowa debata
debatasejmowa dyskusja
debatanarada sejmowa
USTAWAuchwała sejmowa
debatasejmowa dysputa
KOMISJAnp. śledcza sejmowa
komisjapoborowa lub sejmowa
komisjasejmowa lub poborowa
KANCELARIAadwokacka, parafialna lub sejmowa
KOMISJAlekarska lub śledcza (sejmowa, dyscyplinarna, poborowa, konkursowa)
komisjasejmowa...śledcza,z posłem Gruszką jako przewodniczącym