Hasło do krzyżówki:

schizmatyk odszczepieniec

HasłoOkreślenie hasła
rozłamowiecschizmatyk, odszczepieniec
secesjonistafrakcjonista, schizmatyk
zaprzaniecherezjarcha, schizmatyk
apostataherezjarcha, schizmatyk
dysydentherezjarcha, schizmatyk, apostata
odszczepieniecapostata, herezjarcha, schizmatyk
odstępcaapostata, herezjarcha, schizmatyk
kacerzodstępca, schizmatyk, zaprzaniec
heretykodstępca, renegat, schizmatyk
separatystafrakcjonista, secesjonista, schizmatyk