Samouczek krzyżówkowicza

Kliknij / dotknij aby poznać odpowiedź:

lekceważąco; małomiasteczkowość , drobnomieszczańskość

 ro        l  ść

(16 literowe hasło)

prowincjonalność
Losuj nowe hasło