Hasła do definicji:

samorzutne przenikanie rozpuszczalnika