Hasła do definicji:

rzeka w Wenezueli, dopływ rzeki Portuguesa

HasłoOkreślenie hasła
Cojedesrzeka w Wenezueli, dopływ rzeki Portuguesa
Guaricorzeka w pn. Wenezueli, lewy dopływ Apure
Caurarzeka w pd.-wsch. Wenezueli, prawy dopływ Orinoko
Carraorzeka w Wenezueli, na Wyż. Gujańskiej, prawy dopływ Caroni
Churunrzeka w Wenezueli, dopływ Caroni, na rzece najwyższy wodospad świata Salto Angel
Bowenrzeka w Australii, dopływ rzeki Buderkin
Clarkerzeka w Australii, dopływ rzeki Buderkin
chalkrzeka w Kanadzie dopływ rzeki Ottawa
Algamarzeka w Rosji, dopływ rzeki Gonam
Colentinarzeka w pd. Rumunii, dopływ rzeki Ardżesz
Arkansasrzeka w USA, prawy dopływ rzeki Missisipi
Sangarzeka w środkowej Afryce, dopływ rzeki Kongo
Mellarzeka w pn. Włoszech, dopływ rzeki Oglio
Kostrzyńrzeka w woj. mazowieckim, dopływ rzeki Liwiec
Suttorrzeka w Australii, prawy dopływ rzeki Buderkin
Gonamrzeka w Jakucji, lewy dopływ rzeki Uczur
Tennesseerzeka w Stanach Zjednoczonych, główny dopływ rzeki Ohio
Rassocharzeka w Kraju Krasnojarskim, lewy dopływ rzeki Popigaj
Dezrzeka w pd.-zach. Iranie, dopływ rzeki Karun
Dambovitarzeka w południowej Rumunii, lewy dopływ rzeki Ardesz
Ubayerzeka w pd.-wsch. Francji, dopływ rzeki Durance
Raszynkarzeka w województwie mazowieckim, prawy dopływ rzeki Utraty
Stradomkarzeka w województwie śląskim, lewy dopływ rzeki Warty
Dymbowicarzeka w południowej Rumunii, lewy dopływ rzeki Ardesz
Stradomkarzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ rzeki Raby
Kuragatyrzeka w południowym Kazachstanie, lewy dopływ rzeki Czu
Sourisrzeka w pd. Kanadzie, główny dopływ rzeki Assiniboine
Cuareinrzeka w Ameryce Południowej, lewy dopływ rzeki Urugwaj
Verdonrzeka w pd.-wsch. Francji, lewy dopływ rzeki Durance
Sciotorzeka w USA, w stanie Ohio, dopływ rzeki Ohio
Dzhelamrzeka w północnych Indiach i Pakistanie, dopływ rzeki Cenab
Olentangyrzeka w USA, w stanie Ohio, dopływ rzeki Scioto
Deprzeka w azjatyckiej części Rosji, lewy dopływ rzeki Zieja
Kuangolewy dopływ rzeki Kasai, rzeka w Angoli i Kongo
ByasBjas, rzeka w pn.-zach. Indiach, prawy dopływ rzeki Satledź
Cedarrzeka w USA (stany Minnesota i Iowa), dopływ rzeki Iowa
Nagrzeka w śr. Indiach na wyżynie Dekan, dopływ rzeki Kanhan
Przyrwarzeka w woj. podkarpackim, w pow kolbuszowskim, dopływ rzeki Łęg
BeasBjas, rzeka w pn.-zach. Indiach, prawy dopływ rzeki Satledź
PyszmaRzeka w Rosji, prawy dopływ rzeki Tura, w dorzeczu Obu