Hasła do definicji:

rzeka na Ukrainie i w Rumunii, lewy dopływ Dunaju

HasłoOkreślenie hasła
Seretrzeka na Ukrainie i w Rumunii, lewy dopływ Dunaju
SERETrzeka na Ukrainie i w Rumunii (lewy dopływ Dunaju)
Temeszrzeka w Serbii i Rumunii, lewy dopływ Dunaju
Karaszrzeka w Rumunii i w Serbii, lewy dopływ Dunaju
Nerarzeka w Rumunii i we wschodniej Serbii, lewy dopływ Dunaju
Morawarzeka w Czechach i na Słowacji, lewy dopływ Dunaju
MORAWArzeka w Czechach i na Słowacji, lewy dopływ Dunaju, źródła w Sudetach
Samoszrzeka w Rumunii i na Węgrzech, lewy dopływ Cisy
Oskołrzeka w Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Dońca
sejmrzeka w Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Desny
Worsklarzeka w Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Dniepru
Psiołrzeka w Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Dniepru
Ardżeszrzeka w Rumunii, lewy dopływ Dunaju
Alutarzeka w Rumunii, lewy dopływ Dunaju
Vedearzeka w Rumunii, lewy dopływ Dunaju
Jałomicarzeka w pd. Rumunii, lewy dopływ Dunaju
Timokrzeka w Serbii i Bułgarii, lewy dopływ Dunaju
Wagrzeka na Słowacji, lewy dopływ Dunaju
Waglewy dopływ Dunaju, rzeka na Słowacji
Dżurynrzeka na Ukrainie, lewy dopływ Dniestru
Ajdarrzeka na Ukrainie, lewy dopływ Dońca
Murafarzeka na Ukrainie, lewy dopływ Dniestru
Seretrzeka na Ukrainie, lewy dopływ Dniestru
Buczaczmiasto nad rzeką Strypą( lewy dopływ Dniestru) na Ukrainie