Hasła do definicji:

rzeźbiona kołatka

HasłoOkreślenie hasła
antabarzeźbiona kołatka
kłapaczkołatka drewniana
klekotkadrewniana kołatka
kwirakołatka, mątewka
antabametalowa kołatka
KLEKOTKAdawniej drewniana kołatka
grzechotkakołatka ; drewniane narzędzie wydające przy poruszaniu trzask