Hasła do definicji:

rzad. głoska

HasłoOkreślenie hasła
brzmienierzad. głoska
fonemgłoska
dźwiękgłoska
aspiratagłoska przydechowa
literagłoska na papierze
sylabizowaniegłoska po głosce
dukanieczytanie głoska po głosce
dwuznakgłoska zapisana dwiema literami
głoskowydotyczący głoski, związany z głoską
samogłoskagłoska dźwięczna, mogąca tworzyć sylabę
alofongłoska jako element zbioru, który jest fonem
aspiratagłoska aspirowana (ph, bh, th, dh, kh, gh)
bakchejantyczna stopa metryczna, głoska krótka i 2 długie
allofonalofon, głoska jako element zbioru, który jest fonem
lambdacyzmwada wymowy polegająca na zastępowaniu głoski r głoską l
paronimwspólność rdzenia myli się z innym, np. głoska (najmniejszy dźwięk mowy) i zgłoska (sylaba)
paronimwyraz, który myli się z innym ze względu na podobieństwo brzmieniowe (np. efektywny i efektowny) albo wspólność rdzenia (np. głoska i zgłoska).