Hasła do definicji:

rym niedokładny

HasłoOkreślenie hasła
asonansrym niedokładny
asonansniedokładny rym
dysonansrym niedokładny
konsonansrym niedokładny
DYSONANSrym niedokładny, półtorazgłoskowy
asonansodmiana rymu, rym niedokładny
nieścisłyniedokładny
niewiernyniedokładny
niepełnyniedokładny
pobieżnyniedokładny
nieporządnyniestaranny , niedokładny , nieprecyzyjny
nieprecyzyjnyniedokładny , nieścisły , niestaranny
powierzchownykosmetyczny , niedokładny , niestaranny
niechlujnyniedbały , niedokładny , nierzetelny
ogólnikowyniedokładny , nieścisły , niejednoznaczny
tandetnydziadowski , niedokładny , niestaranny
mętnyniedokładny , niesprecyzowany , nieokreślony , niedookreślony
konsonansrytm niedokładny, polegający na współbrzmieniu spółgłosek po ostatniej akcentowanej samogłosce