Hasła do definicji:

rwać, rozpruwać, pruć

HasłoOkreślenie hasła
rozdzieraćrwać, rozpruwać, pruć
rwaćpruć, rozpruwać
przedzieraćpruć, rozpruwać
drzećrozpruwać, pruć
zaiwaniaćpruć, rwać, gazować
śpieszyćpruć, rwać, smarować
grzaćwalić, pruć, rwać
mknąćwyrywać, rwać, pruć
zasuwaćpruć, rwać, gazować
gonićlecieć, wyrywać, rwać, pruć
szorowaćpot. pruć, lecieć, rwać
gazowaćszybko biec ; rwać, wyrywać, pruć, smarować
biegnąćmknąć, lecieć, rwać, wyrywać, pruć, smarować
biecmknąć, lecieć, rwać, wyrywać, pruć, smarować, gazować
kłusowaćgonić (co sił w nogach), lecieć, rwać, wyrywać, pruć, smarować