Hasła do definicji:

rozwija prędkość większą od prędkości kosmicznej

HasłoOkreślenie hasła
RAKIETArozwija prędkość większą od prędkości kosmicznej