Hasła do definicji:

rozwój, postęp

HasłoOkreślenie hasła
rozkwitrozwój, postęp
progresrozwój, postęp
progresjarozwój, postęp, progresywność
PROGRESdawniej postęp, rozwój
zaawansowaniepostęp
Nowepostęp
progrespostęp
postępowywyrażający postęp
PROGRESJApostęp, wzrost
supernowoczesnośćpostęp, awangardowość, innowacyjność
rozwójrozrost, rozkwit, postęp
ultranowoczesnośćpostęp, nowe, awangardowość
progresjastopniowe wzrastanie, postęp
nowoczesnośćpostęp, nowe, awangardowość
ewolucjapostęp, przemiana, zmiana
optymistycznyożywiony optymizmem, wiarą w wartość życia i w postęp
hipostazabłąd logiczny, polegający na przypisywaniu realnego istnienia tzw. obiektom idealnym (jak dobro, postęp)
luddystaluddyzm, ruch robotników angielskich w początkach XIX w, uważających, że źródłem ich niskich płac jest postęp techniczny