Hasła do definicji:

roztaczać, zaznajamiać z czymś

HasłoOkreślenie hasła
szerzyćroztaczać, zaznajamiać z czymś
propagowaćroztaczać, zaznajamiać z czymś
rozprzestrzeniaćumiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś
upowszechniaćtransmitować, zaznajamiać z czymś
popularyzowaćrozszerzać zasięg czegoś, zaznajamiać z czymś
kultywowaćmieć, rozciągać, roztaczać lub sprawować nad czymś opiekę
dozorowaćmieć (rozciągać, roztaczać) sprawować nad czymś nadzór (opiekę)
hołubić(mieć,rozciągać,roztaczać) sprawować nad czymś (kimś) nadzór (opiekę)