Hasła do definicji:

rozszerzać zasięg czegoś, zaznajamiać z czymś

HasłoOkreślenie hasła
popularyzowaćrozszerzać zasięg czegoś, zaznajamiać z czymś
spopularyzowaćzaznajomić z czymś, rozszerzyć zasięg czegoś
wypromowaćzaznajomić z czymś, rozszerzyć zasięg czegoś
propagowaćrozszerzać zasięg czegoś
rozprzestrzeniaćrozszerzać zasięg czegoś
szerzyćrozszerzać zasięg czegoś
upowszechniaćrozszerzać zasięg czegoś
krzewićroztaczać, rozszerzać zasięg czegoś
promowaćrozszerzać zasięg czegoś, wprowadzać coś w modę