Hasła do definicji:

rozpropagować, spopularyzować, rozkrzewić

HasłoOkreślenie hasła
rozprzestrzenićrozpropagować, spopularyzować, rozkrzewić
wypromowaćspopularyzować, rozkrzewić, nagłośnić
upowszechnićrozpowszechnić, rozpropagować, rozkrzewić
rozpowszechnićupowszechnić, rozpropagować, rozkrzewić
roztrąbićrozpropagować, spopularyzować, roznieść
umiędzynarodowićrozpropagować, wypromować, spopularyzować
umasowićrozpropagować, spopularyzować, wypromować