Hasła do definicji:

rozprawa , referat

HasłoOkreślenie hasła
elaboratrozprawa , referat
elaboratobszerny referat
operatelaborat, referat
pracareferat, traktat
esejrozprawka , referat , dysertacja
komórkafilia , referat , sekcja
ELABORATdługi, nudny referat
odczytwykład, prelekcja, referat
rozprawkaesej, referat, studium
pionwydział, sekcja, referat
rozprawaszkic, referat, esej
oddziałsekcja, referat, resort
OPERATdawniej elaborat, referat
ogniwodepartament, filia, referat
dysertacjaelukubracja , referat , traktat
studiumreferat, esej, dysertacja
departamentreferat , komórka , pion
traktatelukubracja, szkic, referat
sekcjareferat, pion, ogniwo
opracowaniedysertacja, referat, traktat
omówieniereferat, esej, szkic
wydziałsekcja, referat, pion
wykładwykładzik, odczyt, referat
ELABORATreferat do zanudzenia
szkicreferat, dysertacja, studium
prelekcjareferat, odczyt, wykład
biurosekretariat, agencja, komórka, referat, wydział
działdepartament , wydział , oddział , sekcja , referat
koreferatreferat będący uzupełnieniem innego referatu
jednostkaczęść organizacji; komórka , sekcja , dział , referat , wydział