Hasła do definicji:

roznieść, poroznosić, zdekoncentrować

HasłoOkreślenie hasła
rozprzestrzenićroznieść, poroznosić, zdekoncentrować
opowiedziećroznieść, poroznosić
rozpaplaćroznieść, poroznosić, rozpuścić
zanieśćpozanosić, roznieść, poroznosić
rozpowszechnićumiędzynarodowić, roznieść, poroznosić
roztrajkotaćroznieść, poroznosić, rozpuścić
rozrzucićroztrącić, roznieść, poroznosić
upowszechnićumiędzynarodowić, roznieść, poroznosić
rozwiaćroznieść, poroznosić, rozproszyć
porozsiewaćrozsiać, poroznosić, roznieść
rozdmuchaćroznieść, poroznosić, rozproszyć
pozanosićzanieść, roznieść, poroznosić
porozsiewaćrozsiać, roznieść, poroznosić
porozprowadzaćrozgospodarować, poroznosić, roznieść
rozgadaćpot. rozpowiedzieć, roznieść, poroznosić
porozpraszaćnp. liście: poroznosić, roznieść, porozprowadzać