Hasła do definicji:

rozmyślnie wprowadzić kogoś w błąd