Hasła do definicji:

rosła na planecie małego księcia