Hasła do definicji:

rogowe palczaste odrosty na łopatach łosia i daniela