Hasło do krzyżówki:

rodzaj weksla

HasłoOkreślenie hasła
tratarodzaj weksla
RYMESArodzaj weksla
żyroporęczenie weksla
trasowanieweksla albo szlaku
trasantwystawca weksla trasowanego
remitentpierwszy właściciel weksla
dyskontoprocent od sumy weksla
ANIOSpodpis na odwrocie weksla.
indosprzelanie prawa własności weksla
indoscesja czeku lub weksla
trasantwystawca weksla lub czeku
awalistaporęczyciel weksla lub czeku.
przedłużekalonż, dodatkowa karta do weksla
INDOSpodpis na odwrocie weksla lub czeku.
ALONŻprzedtużka; kartka doklejona do czeku, weksla.
PROLONGATAodroczeniu terminu płatności weksla, wykonania zobowiązania
indosatosoba, na którą przekazano prawa z weksla
awalistaosoba podpisująca awal, poręczyciel weksla lub czeku
indosoświadczenie pisemne złożone na odwrotnej stronie weksla
prolongataprzedłużenie terminu ważności umowy, układu, płatności weksla
dyskontopotrącenie procentu przy zapłaceniu weksla przed terminem
REDYSKONTOoperacja finansowa polegająca na powtórnej sprzedaży weksla
indosantosoba przenosząca na kogoś innego swe uprawnienia do weksla
awizpiśmienne zawiadomienie o wysłaniu, nadejściu przekazu, weksla, pieniędzy, towaru
remitentosoba, która ma się stać odbiorcą należności weksla trasowanego
indosprzelanie prawa własności weksla lub czeku na inną osobę
ALONŻdodatkowa karta doklejana do papieru wartościowego (też czeku, weksla); przedłużek
dyskontobniżenie przez bank ceny kupna weksla, czeku lub papieru wartościowego
allongeprzedłużka, kawałek papieru dodany do zapisanego weksla, na którym nowi żyranci wpisują swoje żyra
alonżka(przedłużka) to kartka załączona, doklejona trwale do weksla, umożliwiająca dokonywanie odpowiednich adnotacji gdy brak miejsca na blankiecie