Hasła do definicji:

rodnik organiczny

HasłoOkreślenie hasła
arylrodnik organiczny
winylorganiczny rodnik nienasycony
acylorganiczny rodnik kwasowy
benzylrodnik organiczny pochodny toluenu
benzylidendwuwartościowy rodnik organiczny, aromatyczny
metylendwuwartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu
METYLjednowartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu
benzoilrodnik organiczny, reszta kwasowa kwasu benzoesowego
formylrodnik organiczny wywodzący się z kwasu mrówkowego
metoksylrodnik organiczny występujący w eterach, alkoholanach i estrach
aryljednowartościowy rodnik organiczny powstały z odjęcia ze związków aromatycznych atomu wodoru