Hasła do definicji:

robotnik wykonujący prace asfalciarskie