Hasła do definicji:

rezultat, konsekwencja, implikacja

HasłoOkreślenie hasła
następstworezultat, konsekwencja, implikacja
efektefekcik, implikacja, konsekwencja
skutekimplikacja, następstwo, konsekwencja
rezultatimplikacja, następstwo, konsekwencja
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja