Hasła do definicji:

rezultat obliczeń, rozwiązanie, odpowiedź

HasłoOkreślenie hasła
wynikrezultat obliczeń, rozwiązanie, odpowiedź
nomogramwykres rachunkowy, za pomocą którego można bez obliczeń uzyskać przybliżone rozwiązanie konkretnego równania