Hasła do definicji:

reprodukcja bez walorów artystycznych

HasłoOkreślenie hasła
oleodrukreprodukcja bez walorów artystycznych